Wednesday, August 18, 2010

Chicken cancellation on stamps

 
Deze mooie Canadese zegels zaten op de enveloppe waarin een andere enveloppe zat met een leuke  kippen afstempeling. Ik vind deze definitieve zegels van Canada, de hogere waarden vanaf $ 1,00 geweldig mooi. Kunnen wij hier nog wat van leren.....
De andere enveloppe staat hieronder afgebeeld, althans het filatelistische gedeelte. Jim bedankt hiervoor.
Think all can read this with a translater. If you also need the text in English, let me know...

Labels: , , ,

1 Comments:

At Tuesday, August 24, 2010 at 8:03:00 PM PDT , Blogger jim said...

Very nice Cees

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home


View My Stats