Friday, September 24, 2010

oude en nieuwe waarden.


Deze week ontving ik van een kennis een aantal postzegels. Dit is een leuke wijze om nieuwe (en oudere) postzegels te verkrijgen. Er zat ook een stukje van een pakket bij wat ik hier laat zien. Het is een mengfrankering van oude en nieuwe waarden. Voor € 1,56 euro en hfl 11,40 gulden zegels.  Omgerekend kom ik dan op € 6,73, bijna goed voor de frankering van een binnenlands pakket. ( € 6,75)  De postbeambte (heten ze zo nog tegenwoordig) zal het niet hebben nagerekend. Er zit ook een mooie afstempening op. Ik vind dit beter dan een z.g. pakketzegel die meestal wordt gebruikt. De afzender moet zeker een filatelist zijn geweest die even in zijn doubletten heeft zitten kijken. Het is goedkoper tegenwoordig dan nieuwe zegels kopen. Ik ken mensen die frankeerbare waarden kopen voor hun privepost, betalen zo'n 70-80% voor die zegels.Leuke handel toch in deze tijd?

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home


View My Stats