Friday, April 17, 2009

About the new chickens

Did receive a question what happens with the other 4 eggs which were in the breedingmachine.
On of the eggs became a chicken but one legg was not good, so end of the chicken....
The other 3 eggs stayed egg and did not have the potention to produce a new chicken.
I have now 22 new eggs in the machine and hope there will be a score of 60% or more for them. Then I have about 18 new little silky's and thats a record for me. Lets wait and see on May 12th.
Today no picture.... geen plaatje vandaag
Van de resterende 4 eieren is er nog een kuiken uitgekomen doch een van zijn pootjes was niet goed en dat is dan het einde voor het kuiken. De andere 3 eieren kwamen gewoon niet uit.
Er liggen inmiddels weer 22 eieren in de machine en als er weer zo'n 60% uitkomt heb ik er 18 en dat is voor mij een nieuw "record". We zien het wel ongeveer 12 mei a.s.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home


View My Stats