Wednesday, March 11, 2009

More transparant

A few days ago I showed the transparant stamp of Finland. It is hard to see on my pictures. Leo from Finland did have a good idea about this. Here you see the stamp of Finland on top of a chickenstamp from Turkey. It shows clearly (!!) the transparancy of this nice stamp.
Hier zie je de eerste transparante zegel uit Finland, overigens gedrukt bij John. Enschede, die ik op een Turkse kippenpostzegel gelegd heb. Je ziet duidelijk de afbeelding van de laatste doorschijnen door de Finse zegel. Dank aan Leo voor het idee van presenteren.

Labels: , ,

1 Comments:

At Sunday, April 26, 2009 at 12:54:00 AM PDT , Blogger knutsel Rein said...

Prachtige postzegel!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home


View My Stats