Sunday, February 13, 2011

Op Hoop van Zegels

Deze Haarlemse vereniging bestaat dit jaar 100 jaar. Dat is een hele tijd. Ik ben hier ruim 40 jaar lid van geweest, doch na onze verhuizing naar Dodewaard was het een beetje te ver van mijn bed en postzegels.
Vandaag wat opruimwerkzaamheden gedaan en dan kom je nog wel eens wat leuks tegen, ik tenminste altijd.
Het plaatje laat een enveloppe zien uit 1969 van OHvZ. Hierin werden de uitnodigingen voor de bijeenkomsten gezonden. Er werd nogal wat werk van gemaakt, op deze staat een speciaal stempel van HAGAPOST van 8 tot 11 mei 1969 gehouden in Den Haag. Moeten ze toch op de post gedaan zijn..Zo zie je ze niet meer vandaag de dag.
Bij mijn huidige club hebben we op de jaarvergadering gestemd of de convocaties per mail verzonden mochten worden. De meeste leden waren wel voor, alhoewel, je mist toch een 8 tal leuke zegels.
Het feit dat er nog leden zijn die geen internet hebben gaf de doorslag om alles bij "het oude" te laten....
OHVZ geeft ook persoonlijke zegels uit, daar zal ik uiteraard achteraan gaan.

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home


View My Stats