Sunday, November 24, 2013

Het nieuwe frankeren


De guldenspostzegels zijn inmiddels verdwenen van de frankeringen op brieven. De eurozegels zijn nu alleen nog geldig alsmede de 1,2 5 en decemberzegels, misschien vergeet ik er nog enkele. In de fora werd er verschillend over gedacht dat de guldenspostzegels niet meer gebruikt mochten worden. Stelen door een groot bedrijf werd genoemd als nadeel, voordeel zou zijn dat we weer mooie nieuwe zegels op onze -schaarse- post zouden ontvangen. Echte verzamelaars van postzegels gaan nu echter de eurozegels opplakken op hun post. Ben daar zelf ook debet aan, behalve als iemand een persoonlijke zegel van me koopt of we ruilen die, dan gaat er een persoonlijke of aanverwante zegel op. Denk dat je van niet verzamelaars meer moderne zegels zult zien op je post, mochten die beschikbaar zijn bij hun verkoop kanaal. Al met al een nieuwe tijd voor wat betreft de frankeringen op je post.

Labels: , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home


View My Stats